JKA talvileiri 13.-15.12 Lempäälässä

ILMOITTAUTUMINEN OSOITTEESSA: JKAFINLAND.FI

AIKATAULU / SEMINARS

 1. Perjantai/Friday 13.12. klo 18:00-19:30
 2. Lauantai/Saturday 14.12. klo 10:00-11:30
 3. Lauantai/Saturday 14.12. klo 14:00-15:30
 4. Sunnuntai/Sunday 15.12. klo 10:00-11:30
 • Lauantaina 14.12. klo 17:00 pidetään dan- ja DDD-kokeet
 • Saturday 14.12. at 17:00 dan- and DDD-exams
 • Sunnuntaina 15.12. klo 12:00-14:00 pidetään kyu-vyökokeet
 • Sunday 15.12. at 12:30-14:00 kyu-exams
Leirin vastuullisina järjestäjinä ovat JKA Finlandin lisäksi Lempäälän ja Tampereen JKA-seurat.
In addition to JKA Finland, the camp organizers are JKA clubs from Lempäälä and Tampere.
LISÄTIETOJA / ADDITIONAL INFORMATIONS
JKA:n leirille voivat osallistua kaikki karatekat tyylisuunnasta, vyöarvosta ja JKA:n jäsenyydestä riippumatta. Harjoitusten sisällöt muodostuvat kihonista, kumitesta ja katasta. Harjoituksissa noudatettiin JKA:n harjoituskäytäntöjä (esim. Dojo Kun). Shihan Ogura pitää kaikki harjoitukset. Leiristä saa merkinnän karatepassiin, joka tulee luovuttaa ensimmäisen harjoituksen yhteydessä.
All Shotokan practitioners are wearmly welcome in JKA Gasshuku regardless of kyu or dan grade and membership of JKA not necessary. The contents of the seminars consist of Kihon, Kumite and Kata. Seminars followed JKA’s practice (eg Dojo Kun). Shihan Ogura keeps all the seminars. The Gasshuku will be marked in the Karate Passport that should be handed over during the first exercise. 
LEIRIMAKSUT / GASSHUKU FEES
 • koko leiri /all seminars 85 € (JKA jäsenet/members) tai 95 € (muut/others)
 • yksittäinen harjoitus / one seminar á 25 €
 • kyu-vyökoemaksu / Kyu exam 30-40 €
MAKSUT / PAYMENTS
Leiri- ja vyökoemaksut tulee maksaa JKA Finlandin (Japan Karate Association Finland ry) tilille FI10 5472 0420 1174 81 etukäteen (2.12. mennessä). Maksussa tulee ilmoittaa seuraavat tiedot: JKA WG19 ja osallistujan nimi.
Gasshuku and exam fees must be paid into the JKA Finland  (Japan Karate Association Finland ry) account FI10 5472 0420 1174 81 (BIC: OKOYFIHH) in advance (by 2 December). The payment must include the following information: JKA WG19 and the name of the participant.
LEIRIPAIKKA / TRAINING PLACE
Lempoisten koulu, Koulutie 8, Lempäälä
School of Lempoinen, Koulutie 8, Lempäälä, Finland
Lisätietoja/Contact: Juha Kreus, +358-400—627 367 juha.kreus[a]jkafinland.fi
TESTIT / EXAMS
JKA Finlandin talvileirillä 2019 voi oman seuran päävalmentajan luvalla osallistua JKA:n viralliseen kyu-vyökokeeseen (oranssi-ruskea). Henkilöt, joilla jo on 1. kyu (ruskea), voivat seuran päävalmentajan ja JKA:n puheenjohtajan suostumuksella osallistua dan-testiin. Vähintään JKA:n 2 dan arvon omaavat voivat osallistua D-valmentajalisenssikokeeseen.
Konvertointi on tapa, jolla nykyinen vyöarvo muunnetaan vastaavaan tai seuraavaan ylempään JKA-vyöarvoon. Esim. jonkin muun JKA:n hyväksymän Shotokan organisaation 2 dan voi konvertoida vyöarvonsa JKA:n 2 dan tai 3 dan arvoon. Konvertoinnissa tulee maksaa myös alemmat vyökoemaksut (esimerkissä 1-3 dan eli yhteensä 540 €). Kyu-arvot konvertoi henkilö, jolla on JKA:n hyväksymä D-Examiner lisenssi (tällä hetkellä vain JKA:n puheenjohtaja).
 
If you are not a member of the JKA Finland member club and interested in to take a JKA Kyu or Dan or DDD Exam, please contact Mr. Juha Kreus for additional informations.
Vyökoe- ja lisenssimaksut:
 • 30 € oranssi
 • 35 € vihreä
 • 45 € sininen-ruskea
Dan- ja DDD-testimaksut ilmoitetaan myöhemmin!
Vyökoe- ja lisenssimaksut maksetaan etukäteen JKA Finlandin pankkitilille. Hylätyn testin maksu palautetaan leirin jälkeen.
Vyökokeen vihreästä ylöspäin hyväksytysti läpäisseet saavat virallisen JKA-diplomin, joka esimerkiksi 1. kyu-arvon osalta oikeuttaa osallistumaan JKA:n Dan-testiin. Kaikki diplomit ja passit toimitetaan jälkikäteen oman seuran dan-kollegiojäsenelle, joka jakaa ne edellen.
Ilmoittautuminen dan- ja lisenssikokeeseen on tehtävä viimeistään 17.11.2019 lähettämällä sähköpostilla JKA:n puheenjohtajalle kopio karatepassin henkilötieto- ja vyöarvosivuista sekä kaikista dan-diplomeista. Ilmoittautuminen ei automaattisesti tarkoita oikeutta testin ottamiseen. Tieto hyväksytystä testioikeudesta annetaan viimeistään leirin alussa. Kyu-testeihin ilmoittautuminen tulee tapahtua etukäteen 12.12.2019 mennessä.
JKA Finland noudattaa vyökokeissaan 8 kyun järjestelmää seuraavasti:
 1. Kyu – 3. ruskea
 2. Kyu – 2. ruskea
 3. Kyu – 1. ruskea
 4. Kyu – sininen
 5. Kyu – 2. vihreä
 6. Kyu – 1. vihreä
 7. Kyu – oranssi
 8. Kyu – keltainen
Harrastajat, joiden seura noudattaa 5 Kyun järjestelmää, voivat myös osallistua vyökokeeseen ja suorittaa oman seuran päävalmentajan luvalla seuraavan korkeamman vyö-/väriarvon. Vyöarvot muunnetaan 8 kyu-järjestelmästä 5 Kyu-järjestelmään seuraavasti: keltainen (8=5 kyu) > oranssi (7=4 kyu) > vihreä (6-5=3 kyu) > sininen (4=2 kyu) > ruskea (3-1=1 kyu).
Alle 12-vuotiaat suorittavat tavallisesti vyökokeet aina kahdessa osiossa (1. osio: kihon + 2. osio: kumite ja kata), mutta leirillä voi suorittaa oman valmentajan luvalla suoraan molemmat osiot.
Leirillä ei voi suorittaa keltaista vyötä.
Vyökokeeseen osallistuvalla tulee mukana olla karatepassi.
Leirillä voi hankkia myös JKA:n virallisen karatepassin (15 €). JKA:n virallinen karatepassi on pakollinen 1 kyu:sta alkaen.
Dan- ja DDD-testit pitää Ogura shihan ja kyu-vyökokeen JKA Finlandin Dan-kollegio, joka on ainoa virallinen JKA-vyöarvojen myöntäjäorganisaatio Suomessa.
Vyökokeissa noudatetaan JKA:n vyökoevaatimuksia.
D-instructor kokeeseen kuuluu sekä kirjallinen että fyysinen osuus. Kirjallisen kokeen aineistona on JKA:n Technical Manual for Instructors. Fyysisessä kokeessa ovat kihon, kata ja kumite osiot.